booking icon
預約服務
doctors icon
醫生
Services icon
服務範圍
contact icon
聯絡
blue search icon
搜尋

專業團隊

鄧慶鏞

專業資格
加拿大多倫多大學醫學院, 英國愛丁堡皇家內科醫學院, 英國愛丁堡皇家外科醫學院, 英國格拉斯哥皇家內外科醫學院, 香港家庭醫學學院家庭醫學文憑
語言
廣東話
普通話
英語
相關科目