booking icon
預約服務
doctors icon
醫生
Services icon
服務範圍
contact icon
聯絡
blue search icon
搜尋

專業團隊

施珮嘉醫生

專業資格
香港大學內外全科醫學士, 澳洲皇家全科醫學院院士, 香港家庭醫學學院院士, 香港醫學專科學院院士 (家庭醫學)
語言
廣東話
普通話
英語
相關科目